โรงเรียนประชาสามัคคี
 
: ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <-->: สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับทุกท่าน <-->
 
ข้อมูลพื้นฐาน


รอการบันทึก

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล


รอการบันทึก

การดำเนินงาน


รอการบันทึก

การปฏิบัติงาน


รอการบันทึก

การให้บริการ


รอการบันทึก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


รอการบันทึก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รอการบันทึก

การบริหารทรัพยากรบุคคล


รอการบันทึก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


รอการบันทึก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


รอการบันทึก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต


รอการบันทึก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


รอการบันทึก

แผนป้องกันการทุุจริต


รอการบันทึก

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


รอการบันทึก

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: Email: contact@psmk.ac.th © 2022. All Rights Reserved.