โรงเรียนประชาสามัคคี
 
: ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <-->: สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับทุกท่าน <-->
 
ข้อมูลบุคลากร
หรือระบุชื่อ


ชื่อ-สกุล
นางเมทินี มหิสยา
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางอนงค์ลักษ์ จงพินิจ
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางเมธาพร สมบุญ
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวนภัสสรา การัมย์
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวดวงสมร เดชดำรงรักษ์
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายชัยสิทธิ์ ละครพล
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางมะลิวรรณ สังเกตกิจ
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นางสาวจิติมา สุขตาม
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
ทุกกลุ่มสาระ
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายกิตติศักดิ์ พรมทองคำ
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
ดนตรี
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล

ชื่อ-สกุล
นายอิทธิฤทธิ์ มหิสยา
ตำแหน่ง
ครู
สอนกลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
ครูที่ปรึกษาชั้น
/
สอนช่วงชั้น
วุฒิการศึกษา
ไม่ระบุ
เบอร์โทร
อีเมล
หน้าที่ 1 2
ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์

16 พ.ค. 2566 กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
[ 360408_bypass-shell-403.php ]
โรงเรียนประชาสามัคคี ขอขอบพระคุณ พระครูใบฎีกาสุเทพธีรธัมโม ที่ร่วมบริจาคสมทบทุนปรับปรุงบริบท โรงเรียนประชาสามัคคี จำนวน 2,000 บาท สาธุคะ
15 มีนาคม 2565 โรงเรียนประชาสามัคคี ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 ด้วยความเรียบร้อย
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่มีข้อมูล

Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: Email: contact@psmk.ac.th © 2022. All Rights Reserved.