โรงเรียนประชาสามัคคี
 
: ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <-->: สภานักเรียนโรงเรียนประชาสามัคคี ยินดีต้อนรับทุกท่าน <-->
 
ข้อมูลพื้นฐาน


รอการบันทึก

ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์


รอการบันทึก

การดำเนินงาน


รอการบันทึก

คู่มือปฏิบัติงาน


รอการบันทึก

การให้บริการ


รอการบันทึก

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ


รอการบันทึก

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


รอการบันทึก

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


รอการบันทึก

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต


รอการบันทึก

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


รอการบันทึก

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร


รอการบันทึก

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต


รอการบันทึก

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


รอการบันทึก

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต


รอการบันทึก

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสฯ


รอการบันทึก

 
 
Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ สารบัญเว็บไซต์
 • ข้อมูลทั่วไป
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ภาพกิจกรรม
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
   
  โรงเรียนประชาสามัคคี ตำบลแนงมุด อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 32150
  โทร: Email: contact@psmk.ac.th © 2022. All Rights Reserved.